Interior Design

  • Cách chọn đèn treo phù hợp

    Phù hợp là một trong những điều cần phải lưu ý nhất trong cuộc đời này. Từ những việc to lớn như tình yêu, công việc hay đến những việc be bé như chọn cái đèn treo đều cần phải có sự phù hợp. Bởi một cái đèn treo đắt tiền, sang trọng nhưng chưa […]

    Read more

  • Frame Wall (tạm dịch Tường khung tranh)

    Hôm qua đọc một viết rất hay về frame wall, thiệt là ghê, mình cũng có ý định làm 1 cái frame wall. Cho nên tình hình là mình sẽ tổng hợp lại 1 số mẫu frame wall cảm thấy hợp ý để tới lúc làm thì không phải tìm lại (bây giờ đang rảnh […]

    Read more